Pháp luật thế giới

Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước. Bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp là nhu cầu thiết yếu của mọi quốc gia. Trên thế giới có nhiều mô hình bảo hiến khác nhau và thành lập Tòa án Hiến pháp là một trong ba mô hình điển hình tồn tại cho đến ngày nay. Đây là mô hình giám sát Hiến pháp tập trung, xuất hiện đầu tiên ở Áo vào năm 1920 và được nhiều quốc gia Châu Âu áp dụng, trong đó có Liên bang Nga.

Đọc tiếp