Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Bàn về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”

Hiện nay, cả nước đang khẩn trương thực hiện các biện pháp chống dịch do Covid 19 (nCoV; Viêm phổi Vũ Hán) gây ra. Một nhiệm vụ quan trọng đặt ra là ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Điều 240 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 quy định về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, chúng tôi xin được bàn về điều luật này.

Đọc tiếp